Upratovanie administratívnych priestorov

    Pravidelné a jednorazové upratovanie:
  • kancelárií
  • spoločných priestorov
  • hygienických zariadení
  • komerčných priestorov

Kancelárie, chodby, schodiská, zasadačky, denné miestnosti, kuchynky, jedáleň, archívy

Toalety, kúpeľne, šatne

Kancelárie, chodby, schodiská, zasadačky, denné miestnosti, kuchynky, jedáleň, archívy

Toalety, kúpeľne, šatne

Čistenie technológií a príslušenstva

Výškové práce