Priemyselné upratovanie

  • čistenie výrobných hál, skladov
  • čistenie technológií a príslušenstva
  • výškové práce

Sklady - manipulačné plochy, rampy, skladové plochy

Výrobné priestory, haly

Čistenie výrobných hál, skladov

Čistenie technológií a príslušenstva

Výškové práce