Kolaudačné čistenie

 • upratovanie novostavieb
 • upratovanie budov a stavieb po rekonštrukcii
 • čistenie po stavebných prácach a maľovaní
 • upratovanie a čistenie domov, komerčných priestorov
 • čistenie podzemných garáží
 • čistenie výrobných hál, skladov

Finálne upratanie objektu:

 • povysávanie a následne strojné umytie podláh, ručné dočistenie vrátane soklov
 • očistenie a umytie okien, rámov, výplní otvorov, parapetných dosiek interiérových aj exteriérových
 • odstránenie a povysávanie nečistoty z profilov okenných a dverných rámov interiérových aj exteriérových
 • očistenie a umytie sociálnych zariadení vrátane keramických obkladov, umývadiel, wc, bidetov, vaní, batérií, sprchových kútov, zrkadiel, umývateľných stien, kabín
 • obojstranné umytie brán, dverí a zárubní
 • umytie zásuviek, vypínačov, radiátorov, hydrantov, hasiacich prístrojov, odstránenie pavučín
 • očistenie všetkých vyššie uvedených stavebných konštrukcií, inštalácií a materiálov od omietky, maľby, prachu, špiny, mastnoty, prípadne iného možného znečistenia ako lepidla, silikónu, pur peny, tmelu, lepiacich a ochranných pások a pod.
 • výškové práce (napr. konštrukčné rámy, vzduchotechnika, svetlíky a pod.) dohodou